Politieke partijen niet digitaal toegankelijk

Posted on

Onderzoek wijst uit dat alle landelijke politieke partijen mensen digitaal uitsluiten. Een groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot hun website.

Een open deur die ontoegankelijk is door afsluitlint

Op 22 november doen er 20 partijen landelijk mee aan de verkiezingen. Van elke partij is de website beoordeeld op digitale toegankelijkheid met een automatische test. Overheden zijn verplicht om toegankelijk te zijn voor alle burgers, inclusief mensen met een beperking. Alle getoetste websites hadden fouten waardoor ze ontoegankelijk zijn.

Wat is digitale toegankelijkheid, en waarom is het belangrijk?

Digitale producten kunnen zo gebouwd worden dat ze voor iedereen toegankelijk zijn, ook mensen met een beperking. Voor de overheid is dit zelfs verplicht. Niet toegankelijk bouwen leidt tot het uitsluiten van mensen met beperkingen (wereldwijd ongeveer 1.3 miljard mensen)
Het is een recht voor iedereen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit is onder andere vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit 2006.

Wat is automatisch testen?

Er zijn meer dan 70 criteria waar iemand toegankelijkheid op kan testen. De meeste van dezen zijn alleen handmatig (door een persoon) te testen. Slechts een kleine groep van deze criteria is automatisch te testen. Het doorstaan van een automatische test is daarmee geen garantie voor toegankelijkheid. Het falen van een automatische test is wel een bewijs dat er sowieso tekortkomingen zijn.

De resultaten

Partij Getest adres Gevonden fouten
VVD https://www.vvd.nl/ 18
D66 https://d66.nl/ 11
GroenlinksPvdA https://groenlinkspvda.nl/ 6
PVV https://www.pvv.nl/ 6
CDA https://www.cda.nl/ 15
SP https://verkiezingen.sp.nl/ 23
FvD https://fvd.nl/ 23
PvdD https://www.partijvoordedieren.nl/ 11
CU https://www.christenunie.nl/ 84
Volt https://voltnederland.org/ 18
JA21 https://ja21.nl/ 32
SGP https://sgp.nl/home 23
Denk https://www.bewegingdenk.nl/ 43
50PLUS https://50pluspartij.nl/ 9
BBB https://boerburgerbeweging.nl/ 20
BIJ1 https://bij1.org/ 11
Piratenpartij https://piratenpartij.nl/ 9
BVNL https://bvnl.nl/ 12
NSC https://partijnieuwsociaalcontract.nl/ 3
Splinter https://www.splinterpolitiek.nl/ 14

Alle partijen werpen barrières op voor bezoekers aan hun website. Dit maakt hun verkiezingsprogramma's en standpunten onbereikbaar voor een grote groep mensen. Zij kunnen zich niet op dezelfde manier laten informeren over de verkiezingen als mensen zonder een beperking.

Got feedback? I bet you'd appreciate a group of accessibility experts. Share insights and grow together.

Join Discord!